Späť na novinky
03 Apr, 2024

Nové zelené námestie rozšíri nábrežie Dunaja, navrhli ho architekti z Between

Zelene namestie navrhli Between

V Bratislave priamo na nábreží Dunaja vznikne nové verejné parkové námestie s viac ako tromi desiatkami vzrastlých stromov. Rozšíri nábrežnú promenádu, a poskytne aj v horúcich dňoch príjemnú mikroklímu. Víťazný návrh vzišiel z vyzvanej architektonickej súťaže vyhlásenej spoločnosťou WOAL, v ktorej majú podiel J&T Real Estate (JTRE) a Cresco Real Estate. Víťazom súťaže je ateliér BETWEEN. Hlavné mesto SR Bratislava a mestská časť Bratislava – Staré Mesto, ktoré zadefinovali viaceré kritériá pre budúce zelené námestie, boli aj súčasťou poroty. Víťazný návrh bude realizovaný v súlade s Manuálom verejných priestorov - Princípy a štandardy zelene v meste od MIB.

Spoločnosť WOAL plánuje na nábreží Dunaja medzi objektami Výskumného ústavu vodného hospodárstva a River Parkom zveľadiť a rozšíriť plochy nábrežnej promenády o ďalšie zelené verejné priestory s funkciami, ktoré umožňujú trávenie voľného času a obohatia rozšírený priestor promenády. Zástavba je rozdelená do dvoch samostatných celkov. Medzi nimi vznikne parkové námestie. 

Dohoda s mestom nás zaväzuje využiť toto územie na nábreží Dunaja ako verejné námestie s kvalitnou zeleňou, ktoré bude prispievať k znižovaniu prehrievania verejných mestských priestorov.

Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE

Architekti mali za úlohu v návrhu použiť dlhoveké druhy stromov s veľkými korunami, ktoré sú vhodné do mestského prostredia a odolné voči suchu a klimatickej zmene. 

Podmienky súťaže sme tvorili spoločne s mestom a mestskou časťou. Jednou z nich bolo napríklad použitie takého množstva a typov drevín, ktoré by vo vzrastlom stave poskytli tieň pre viac ako polovicu nezastavanej časti námestia.

 Ján Krnáč, CEO Cresco Real Estate 

Do súťaže o budúcu podobu parkového námestia bolo oslovených 11 slovenských a českých krajinných ateliérov. Šesť ateliérov predložilo svoje návrhy. „Porota mala možnosť diskutovať o návrhoch, ktoré boli všetky na vysokej odbornej úrovni zodpovedajúcej priestoru, ktorý má vysokú identifikačnú hodnotu pre občanov mesta,” hovorí predseda poroty a uznávaný urbanista Peter Gero. 

Členmi poroty boli aj Štefan Hasička z kancelárie hlavného architekta Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a starosta Starého Mesta Matej Vagač. Porota sa po dôkladnom zvážení a rozsiahlej diskusii venovanej každému návrhu osobitne uzniesla, že víťazom architektonickej súťaže na vytvorenie nového námestia na nábreží Dunaja budú architekti návrhu z ateliéru BETWEEN. Tí sa okrem iného podpísali pod voľnočasový park Jama v bratislavskom Novom Meste, ktorý bol nominovaný na ocenenie CEZAAR. 

Návrh, ktorý komisia odporúča, je silný v jednotlivých funkciách. Ich skĺbením vytvára vysokú užívateľskú flexibilitu. Zároveň nekopíruje, ale dopĺňa program okolitých objektov, ktoré všetky budú mať živé vnútrobloky a samotnej dunajskej promenády. Kombinácia prírodných prvkov vytvára zaujímavú mestskosť a zároveň príťažlivosť pre pobyt aj rôzne aktivity. Takýto priestor nepotrebuje „návod na použitie“, autori vytvorili veľmi intuitívny koncept,“ opisuje návrh Peter Gero.

Ateliér BETWEEN postavil návrh na idei spojenia. Priestor má spájať všetko a všetkých, ktorí sa v území budú nachádzať, presúvať či vstupovať doň. Každý si tu nájde svoje miesto. 

Nás bavia hry s medzipriestormi, veď my sme „between“. Preto nás oslovila hra s priestorom, ktorý je niekde medzi mestom a okolitou krajinou, ktorá začína riekou.

Katarína Fejo, senior architekt z ateliéru BETWEEN

Ideu spojenia symbolizujú zelené ostrovy, ktoré organicky prepájajú chodníky. Košaté platany budú aj v horúcom lete príjemne tieniť a ochladzovať prostredie. Do zelených ostrovov sú integrované dažďové záhrady, ktoré dokážu zadržať povrchovú vodu a prispieť k schladeniu mikroklímy tohto verejného priestoru. Ideu spojenia napĺňajú aj trávniky. Architekti ich doplnili o rôzne druhy bylín a nízkych kríkov. Mäkké plochy sú tematicky rozdelené tak, aby slúžili ľuďom, ale aj prírode, napríklad opeľovačom. 

Prišlo nám nesmierne dôležité chápať priestor v širšom kontexte. Pracovať s motívom kontinuálneho pohybu po nábreží a vytvoriť priestor, kde keď chcem, môžem ísť ďalej pozdĺž nábrežia, alebo ma ten priestor vtiahne dovnútra do akejsi oázy pokoja pri rieke.

Tomáš Hanáček, senior architekt z ateliéru BETWEEN

Parkové námestie bude niesť názov po inžinierovi a vynálezcovi grófovi Lanfranconim, ktorý sa zaslúžil o projekt regulácie Dunaja a ochránil Bratislavu pred povodňami. Brehy Dunaja ako ich poznáme dnes, vysoké a obložené kameňom, sú práve výsledkom jeho návrhu. 

Viac informácií o projekte nájdete na webovej stránke lanfranconihonamestie.sk. Výstavu súťažných návrhov si v priebehu apríla budete môcť prezrieť aj priamo na nábreží Dunaja v blízkosti budúceho námestia.

O spoločnosti WOAL 

Spoločnosť Woal realizuje investičné zámery svojich vlastníkov (spoločnosti J&T Real Estate a Cresco Real Estate) na Dvořákovom nábreží v Bratislave v tesnej blízkosti projektu River Park, v rámci „Polyfunkčného komplexu CPR – bloky A, B a C“. Projekt tvoria tri časti – polyfunkčný blok A, ktorý pripravuje spoločnosť Cresco Real Estate, polyfunkčný blok C, ktorý pripravuje J&T Real Estate a blok B, ktorý pripravuje spoločnosť Woal.