Späť na novinky
17 Jan, 2020

Študenti architektúry navrhovali interiéry v EUROVEA TOWER

Víťazky s návrhmi

Projekt prvého slovenského mrakodrapu EUROVEA TOWER vyvolal mimoriadny záujem kupujúcich a rovnako pritiahol aj pozornosť verejnosti a odborníkov. Developerská spoločnosť JTRE preto nadviazala spoluprácu s Fakultou architektúry Slovenskej technickej univerzity a spoločnosťou Ekoma Design a dala možnosť študentom vyskúšať si návrh interiérov v projekte, ktorý sa už reálne stavia.

Študenti z odboru dizajnu Ústavu interiéru a výtvarníctva navrhovali interiér dvoch bytov a spoločných priestorov vstupnej výťahovej haly na bytovom poschodí EUROVEA TOWER. Zámerom spolupráce organizovanej formou súťaže návrhov je zapojenie praxe do študijného procesu, čo pomôže študentom získať skúsenosti a vysokej škole lepšie ich pripraviť na budúcu prácu. JTRE zas spolupráca prinesie poznanie, ako sa nová generácia pozerá na svet architektúry a interiérového dizajnu.

„Študenti navrhovali konkrétne interiéry v projekte, ktorý sa realizuje a výsledok ich práce pripomienkoval priamo tím, ktorý pripravuje a stavia EUROVEA TOWER. Všetky návrhy tak boli komentované s ohľadom na možnosť realizovateľnosti, aby si študenti skúsili ako tento proces funguje priamo v praxi,“ priblížil zmysel spolupráce projektový manažér EUROVEA 2 Ľuboš Kaštan.

Päť študentiek a jeden študent s rôznymi skúsenosťami s navrhovaním interiérov prezentovali svoje návrhy v sídle developera pred porotou zloženou z projektového tímu, interiérovej architektky a zástupcu tvorcu interiérov Ekoma Design. Vyskúšali si tak aj reálnu situáciu prezentácie návrhov klientovi.

„Víťazka mala naozaj originálny prístup k riešeniu interiéru. Bol uchopený netradične, celý ho poprepájala a z konvenčného pôdorysu bytu vytvorila zaujímavé riešenie. Dúfala som, že medzi prácami nájdeme niečo zaujímavé, a tak sa stalo,“ pochválila úroveň návrhov členka poroty, interiérová architektka Zuzana Cambelová.

Autorka víťazného návrhu Ivona Šramová zdôraznila, že pri tvorbe návrhu bolo dôležité naštudovať si identitu projektu Eurovea Tower a budúcich majiteľov bytov. „Práve s ohľadom na cieľovú skupinu projektu som sa snažila byt prispôsobiť tak, aby bol priestrannejší a pôsobil otvorene. Snažila som sa klásť dôraz na to, aby boli všetky miestnosti čo najlepšie využiteľné a navzájom prepojené,“ opísala návrh Ivona Šramová, ktorá patrila do skupiny študentiek so skúsenosťami s navrhovaním interiérov.

Ocenenie získala aj Kristína Fábiková, ktorá má za sebou štvorročné štúdium produktového dizajnu a v oblasti interiérov je nováčikom. „Určite je pre nás užitočné, keď si môžeme vypočuť spätnú väzbu a kritiku zo strany skúsených odborníkov, ktorá nás posúva ďalej. Keď som študovala produktový dizajn, nemali sme možnosť participovať na podobných spoluprácach a chýbala nám možnosť konzultovať naše práce s ľuďmi z praxe,“ privítala študentka piateho ročníka.

Dušan Kočlík z Ústavu interiéru a výstavníctva, ktorý na fakulte pôsobí ako odborný asistent a so študentmi konzultoval ich súťažné návrhy, si myslí, že úroveň prác najmä študentov z kategórie skúsenejších sa veľmi približuje profesionálnej úrovni. „Aj keď víťazný návrh v kategórii pokročilých mal isté rezervy z pohľadu priestorovosti, pôdorys bol vyriešený veľmi kreatívne. Dokazuje to, že nie vždy sa oplatí staviť na istotu, ale treba to skúšať aj s odvážnejšími návrhmi,“ zhodnotil.

JTRE plánuje pokračovať v spolupráci s vysokými školami a ponúknuť študentom architektúry možnosť vyskúšať si ďalšie reálne projekty a získať tak zaujímavé názory a pohľady budúcich kolegov napríklad na pripravovaný peší most cez Dunaj, ktorý by mal v budúcnosti spojiť Eurovea City s Novým Lidom.