Späť na novinky
28 May, 2020

JTRE pokračuje v podpore vzdelávania, do tretice je hlavným partnerom inovatívneho projektu Deti a architektúra

Inovatívny projekt pre žiakov

Developerská spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) vstupuje už po tretí raz ako hlavný partner do inovatívneho vzdelávacieho projektu Deti a architektúra, ktorý je určený pre žiakov z celého Slovenska. Pripravuje ho občianske združenie EUROARCH a expertka na digitálne vzdelávanie Lucia Lalka. Témou 6. ročníka obľúbeného projektu budú mosty, ako stavby symbolizujúce prirodzenú ľudskú vlastnosť, potrebu stretávať sa.

Mosty sú unikátne stavebné diela, ktoré spájajú krajinu a umožňujú ľuďom rýchlejšie a bezpečnejšie sa prepravovať z miesta na miesto. História staviteľstva dokazuje, že mosty sú staré ako ľudstvo samé. V minulosti stačil obyčajný kmeň stromu, dnes sú mosty neuveriteľne konštrukčne náročnými stavbami, ktoré sú nielen vizuálne pekné, ale najmä konštrukčne a staticky bezpečné.

„História výstavby mostov je dôkazom víťazstva ľudského myslenia nad prírodnými podmienkami, keďže výstavba každého mosta je našou odpoveďou na výzvy, ktoré pred nás kladie príroda. Mnohé mosty sú ukážkou toho, ako môže architektúra harmonicky zapadnúť do okolitého prostredia a mnohé sa stávajú výrazným prvkom v panoráme mesta či krajiny,“ konštatuje Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Deti a architektúra je slovenský unikát

Projekt je určený žiakom 5. a 6. ročníka základných škôl a žiakom prímy a sekundy osemročných gymnázií z celého Slovenska. „Celkovo sme vytvorili päť častí e-learningového kurzu. Prvá bude venovaná najstarším a najznámejším starovekým a stredovekým mostom, druhá je zameraná na stavby postavené od 18. do začiatku 20. storočia, keď sa v mostnom staviteľstve začala používať oceľ a v tretej časti ukážeme žiakom najznámejšie a najkrajšie mosty 20. a 21. storočia. Nezabudli sme ani na najzaujímavejšie pešie lávky vo svete a najoriginálnejšie mosty a lávky postavené u nás,“ sumarizuje informáciami nabitý projekt autorka Darina Lalíková.

Každá škola, trieda aj jednotlivci, ktorí sa do projektu prihlásia, môžu absolvovať e-learningový kurz bezplatne a získať množstvo zaujímavých informácií nenásilnou a hravou formou. Školy z celého Slovenska sa môžu prihlásiť na adrese projekt@detiaarchitektura.sk do konca júna, ale individuálne sa môžu žiaci prihlasovať až do 5. septembra 2020. Samotný e-kurz bude sprístupnený od 7. septembra na stránke projektu. Ukončený bude veľkým kvízom, kde si deti preveria znalosti získané z e-kurzu.

Výtvarná súťaž pre deti

Záver bude už tradične patriť aj výtvarnej súťaži. Žiaci po absolvovaní e-kurzu budú mať za úlohu namaľovať výtvarnú prácu na tému Peší most cez rieku. Následne pedagógovia z každej triedy, ktorá sa do projektu zapojí, vyberú zo všetkých výtvarných prác 10 až 15 najkrajších za každú triedu, a do 20. októbra 2020 ich pošlú na adresu organizátora OZ EUROARCH.

Do konca októbra zasadne odborná porota a vyberie 20 najlepších prác. Všetci detskí autori ocenených výtvarných prác budú pozvaní do Bratislavy na vernisáž, ktorá sa bude konať 6. novembra 2020 a tiež na tematickú vychádzku po architektúre a mostoch Bratislavy, ktorá sa bude konať na druhý deň, pričom ubytovanie a stravu bude výhercom hradiť organizátor.

Hravo a interaktívne o architektúre

Cieľom projektu Deti a architektúra je hravou formou vzdelávať deti o tom, čo je pekná a kvalitná architektúra, kto navrhuje architektúru, predstaviť im zakladateľov slovenskej modernej architektúry ale aj významných tvorcov súčasnej slovenskej a svetovej architektúry a najmä naučiť deti vnímať architektúru a prostredie, v ktorom žijú. Každý ročník je zameraný na inú zaujímavú tému. V predchádzajúcich ročníkoch to boli Zakladatelia slovenskej modernej architektúry, Nová slovenská architektúra, Zelená architektúra, zelené mestá. V školskom roku 2019/20 bol projekt zameraný na tému Vysoké budovy.

„Našimi aktivitami v prostredí základných, stredných aj vysokých škôl deklarujeme záujem o budúcnosť slovenskej architektúry a stavebníctva nielen podporou inovatívnych projektov, ale aj vytvorením priestoru na rozvoj a realizáciu nastupujúcej generácie,“ dodáva Pavel Pelikán.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke projektu Deti a architektúra.