EPERIA bude v Prešove jedinou budovou s medzinárodným ekologickým certifikátom

29. november 2016

V lete začala v Prešove na sídlisku Sekčov výstavba dlho očakávaného nového nákupného centra EPERIA Shopping Mall. Stavba bude mať po dokončení dosiaľ ako jediná v meste certifikát BREEAM, čo je medzinárodné hodnotenie ekologických stavieb. Budova bude z tohto pohľadu atraktívnou pre celú komunitu - ako pre návštevníkov, budúcich nájomcov, tak aj pre zamestnancov, ktorým poskytne veľmi komfortné pracovné prostredie.

Ako sa získa BREEAM

"Od začiatku sme do projektu šli s ambíciou získať pre EPERIU certifikát BREEAM so stupňom "very good". Nevyhnutnou podmienkou a základom pre začatie tohto procesu bol kvalitný návrh projektu. Už v rámci neho sme kládli dôraz na viaceré enviromentálne kritériá - systém energetiky, možnosti spätného získavania tepla, systém osvetľovacej sústavy, systémy meraní a regulácie, či všeobecne na automatizáciu ako takú a mnohé ďalšie", hovorí Ing. Juraj Marko, projektový manažér EPERIA Shopping Mall.

Proces certifikácie BREEAM pokračuje ďalej aj pri výstavbe. Juraj Marko vysvetľuje, že aj tu je potrebné sledovať viaceré parametre: "Dodržiavame predpísanú spotrebu energií, vody, či pohonných hmôť automobilov, ktoré na stavbe používame. Separujeme a recyklujeme, aby čo najmenej odpadu skončilo na skládkach. Podmienkou pre hlavného dodávateľa stavby je tiež medzinárodne uznávaný štandard pre systém riadenia životného prostredia ISO 14001", a uzatvára, že je to  len stále zlomok toho, čo si uvedenie ekologickej stavby do života vyžaduje.

Ekologický manažment stavby = zostávame v regióne

BREEAM nie je len o ekologických vlastnostiach budovy ako takej, ale ekologickosť znamená aj racionálne využitie materiálových zdrojov a služieb v čo najbližšej vzdialenosti do miesta stavby. Do procesu výstavby EPERIE boli preto zapojené už viaceré prešovské i regionálne firmy. "Lokálne sme kontrahovali práce týkajúce sa rozvodov kanalizácie, prípojky na vodu, elektroinštalácií, betónovania, železobetónových konštrukcií, či zemných úprav. Pokiaľ ide o materiály, na stavbe sme dosiaľ použili kamenivo z lomu v okolí Prešova, betón z prešovskej betonárky a filigrány na stropné konštrukcie z firmy na východnom Slovensku", vymenúva Juraj Marko. K miestnym dodávateľom patrí tiež firma, ktorá prenajíma zariadenia staveniska. Ekologicky bola z EPERIE využitá aj časť ornice, ktorá bola zo stavby vyvezená a opätovne použitá v rámci družstva v Prešove.

Definitívné získanie certifikátu odobruje hodnotiteľ až po úplnom dokončení stavby, čo bude v prípade EPERIE koncom budúceho roka.

O certifikáte BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je najpoužívanejšou svetovou metódou posudzovania vplyvu budov na životné prostredie a na kvalitu prostredia vo vnútri daných budov. Poskytuje širokú škálu úrovne hodnotení budov od energetických po ekologické kritéria a kategórie. V praxi ide o systém kreditov, ktoré sa udeľujú vo viacerých kategóriách - riadenie, zdravie a duševná pohoda, energie, doprava, voda, materiály, odpad, využitie pôdy a ekológia, znečistenie a inovácie. Na činnosť BREEAM dohliada nezávislá Rada pre trvalú udržateľnosť, ktorá reprezentuje široký prierez subjektov zainteresovaných do stavebného priemyslu. Systém BREEAM bol založený vo Veľkej Británii v roku 1990 a je najstarší tohto druhu.

Viac informácií na www.eperia.sk