Back to news

Panorama City a Grand Hotel Kempinski High Tatras nominované medzi stavby storočia

Panorama_City

Za unikátnym projektom „České a slovenské stavby storočia“ stoja stovky odborníkov z oblasti architektúry, stavebníctva a dizajnu z České komory autorizovaných inženýrů a techniků, Českého svazu stavebních inženýrů, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenského zväzu stavebných inžinierov a SIA – Rady pro výstavbu ČR. Cieľom je propagácia najväčších úspechov českého a slovenského staviteľstva v uplynulej storočnici, ktoré budú súčasťou osláv vzniku samostatnej Československej republiky. Komisia zložená zo zástupcov českej a slovenskej odbornej platformy nakoniec nominovala 66 stavieb za českú stranu a 34 za slovenskú, z toho až dve stavby patria do portfólia JTRE.

Za citlivú rekonštrukciu pamiatkovo chráneného komplexu Grand Hotel Kempinski High Tatras, ktorá skĺbila pôvodnú architektúru liečebného domu Hviezdoslav s luxusným zariadením, ktoré ponúka súčasnosť sa do zoznamu dostal aj päťhviezdičkový hotel vo Vysokých Tatrách. Spoločnosť JTRE spojila tri hlavné budovy a dobudovala moderné technické zázemie, obslužnú infraštruktúru a servis. Zrekonštruovaním reštaurácie, konferenčnej a tanečnej sály ako originálov a dobových kópií, ako aj použitím pôvodných farieb a materiálov, ide o najvernejšie obnovenie historického objektu. Hotel má 98 izieb a apartmánov, pričom každá izba je jedinečná. Budova Grand Hotela Kempinski High Tatras je národnou kultúrnou pamiatkou a nominantom medzi stovkou stavieb storočia.

Medzi stavby storočia zaradila komisia aj moderný a nedávno dokončený obytný komplex Panorama City, ktorý predstavujú dve, v súčasnosti najvyššie, budovy na Slovensku. Ikonické veže vďaka originálnemu trojuholníkovému tvaru a natočeniu si navzájom netienia a pôsobia opticky štíhlo. Bývajúcim umožňujú unikátny výhľad na Bratislavu a zároveň dotvárajú panorámu hlavného mesta. Mestskosť objektu podčiarkol parter s pestrou ponukou obchodných prevádzok a služieb pre obyvateľov i návštevníkov s vyústením do príjemného prostredia jediného bratislavského biznis Panorama Parku. Ten vypĺňa celý vnútroblok a spolu s detským ihriskom, lavičkami a kontaktnou fontánou poskytuje priestor na relax a oddych. Impozantné veže Panorama City získali titul Stavba roka 2016 a Cenu Stavebnej fakulty STU v Bratislave za uplatnenie vedy a techniky v realizácii. Štýlový a moderný komplex sa tak právom ocitol medzi ďalším nominovanými stavbami storočia zo Slovenska, ako napríklad budova Manderla v Bratislave, Kolonádový most v Piešťanoch, druhá budova Matice slovenskej v Martine, Vodná elektráreň Čierny Váh alebo aj Hutnícky kombinát U.S. Steel Košice.

Hlasovať za nominované stavby môže verejnosť na internetovej stránke projektu do 15. septembra tohto roka. Ľudia môžu prideliť hlas jednej až desiatim stavbám a výsledky hlasovania budú slávnostne vyhlásené na stavebnom veľtrhu For Arch.

Hlasovanie Panorama City

Hlasovanie Grand Hotel Kempinski High Tatras