Back to news

Jedinečnosť našich štvrtí sme ukázali aj prostredníctvom zelene

ZCK_Panorama

Do jubilejného 10. ročníka Víkendu otvorených parkov a záhrad sme sa tento rok zapojili s dvoma projektami - jediným biznis parkom v Bratislave vo štvrti Panorama a výnimočnou lokalitou Skalný nos v Zuckermandli. Cieľom bolo predstaviť obyvateľom naše mestské štvrte nielen z pohľadu atraktívnej architektúry ale aj prostredníctvom ich zeleného srdca. 

Panorama park, ktorý vypĺňa celý vnútorný priestor medzi budovami Panorama City, Panorama Business a Tower 115 je jediným svojho druhu na území hlavného mesta. Návrh biznis parku vychádza zo základného funkčného rozdelenia priestoru na plazu a park, ktoré sú diagonálne prepojené. Park tvorí viac preslnená časť a je charakteristický svojimi organickými tvarmi a viacerými vstupmi. Chodníky vytvárajú sieť, ktorá sa ako pavučina chytá k domom, pričom vstupy do parku sú nasmerované na vstupy budov pre prirodzenú orientáciu v priestore. Prírodné materiálové riešenie chodníkov v parku nabáda návštevníkov spomaliť a relaxovať, napríklad aj pri fontáne, ktorá oživuje celý priestor. Rozmiestenie stromov na zatrávnených terénnych modeláciách má evokovať urbánny les a láka k posedeniu v tieni korún. "Výrazným prvkom sú konštrukciami maskované výduchy z podzemných garáží v tvare stromov s vertikálnou popínavou zeleňou, ktorá ich postupne celé zakryje," vysvetľuje krajinný architekt Peter Pasečný. Park disponuje bohatou druhovou skladbou trvalkových výsadieb a dostatočným počtom lavičiek a miest na sedenie. Súčasťou parku je moderné detské ihrisko, ktoré je situované v blízkosti exteriérových terás tak, aby mali rodičia dohľad nad deťmi.

Ďalší predstavovaná projekt Zuckermandel sa môže popýšiť skutočne výnimočnou lokalitou Skalný nos. Tento najjužnejší výbežok Malých Karpát na Slovensku je súčasťou hradného brala, ktoré sa dvíha do výšky 200 m. Jeho jedinečnosť tkvie aj v tom, že je miestom prvého popisu sukulentu skalničník guľkovitý, ktorý je skôr známy pod menom skalná ruža. Citlivé vyčistenie územia od náletových a invazívnych rastlín a zapojenie tohto prírodného prvku do novej mestskej štvrte bolo pre krajinnú architektku Tamaru Reháčkovú veľkou výzvou. Po botanickom výskume nasledovali hrubé terénne úpravy, ktoré dali celému priestoru základný tvar. Terén následne upravili na dve terasy, ktoré sú spojené pomerne strmými svahmi. Poslednou etapou bolo navrhnúť a následne vysadiť takú špecifickú druhovú skladbu bylín a tráv, ktorá by sa najviac približovala pôvodnému zloženiu. Cieľ sa podarilo splniť na výbornú - zachovala sa jeho prirodzená kvalita a Skalný nos sa zapojil do novej mestskej štvrte tak, aby bol prechod z mestského prostredia k prírodnému hladký a prirodzený. Dolnou terasou prechádza náučný chodník, prístupný schodmi z námestia a jeho trasa pokračuje na betónovom opornom múre, priamo na telese hradného brala. Na trase chodníka sú umiestnené panely s informáciami o území Zuckermandla a jeho zaujímavostiach.

Podujatie Víkend otvorených parkov a záhrad, ktoré je súčasťou Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018, má zároveň kultúrno-vzdelávací rozmer a nabáda ľudí k aktívnej ochrane životného prostredia. Estetické zákutia alebo aj príjemné posedenie na lavičke uprostred zelene je prínosom pre každý náš deň. Pravidelný kontakt s prírodou zlepšuje kvalitu nášho života.